“Tre kronor”

4.500,00 kr

Stockholms stadshus med de tre gyllene kronorna är en av stadens mest kända landmärken. Byggnaden, i rött tegel och med sitt höga torn, är en viktig del av stadens identitet. Stadshuset används för stora ceremonier, såsom Nobelbanketten, och visar upp Stockholms skönhet och historia på ett stolt sätt.

Print på canvas, handcolorerad, 30x40cm, med äkthetsintyg. Upplaga 25ex.